PROCES

W Star Hunt wierzymy w wartość wzajemnego zaangażowania, zaufania i prawdziwego partnerstwa, zarówno w relacjach z naszymi klientami, jak i kandydatami na wszystkich etapach procesu rekrutacji. Na każdym poziomie naszej organizacji ściśle przestrzegamy zasad etyki, aby zapewnić Państwu poczucie komfortu, bezpieczeństwa oraz zadowolenia z wyników naszej pracy.

ETAPY PROCESU


Spotkania z Klientami
Podczas pierwszego spotkania poznajemy potrzeby firmy, kulturę organizacyjną oraz aktualną sytuację w zakresie zapotrzebowania na nowe talenty. Staramy się zadawać jak najwięcej pytań, dzielić się naszą wiedzą, a jednocześnie zachować jak największy obiektywizm i służyć jak najlepszą poradą. Po zidentyfikowaniu nowego wakatu, staramy się poznać jak najwięcej szczegółów na temat potencjalnego pracownika, oczekiwań klienta w stosunku do kandydata oraz segmentu rynku, na którym powinniśmy go szukać. Wiemy, że znalezienie właściwego kandydata to tylko część procesu. Kandydaci muszą być przekonani do oferty. Tylko dzięki ścisłej, obopólnej współpracy pomiędzy klientem i firmą z branży executive search można pozyskać kandydata, który nie poszukuje aktywnie nowej pracy.

Opracowanie strategii rekrutacyjnej
Po wstępnym spotkaniu z klientem przygotowujemy szczegółowy plan naszej strategii rekrutacyjnej. W tym czasie pomagamy również zdefiniować profil stanowiska pracy, aby zrozumieć dokładnie, jakiego kandydata szuka nasz klient. Wszelkie zaniedbania na tym etapie zwiększają ryzyko niepowodzenia całego procesu rekrutacji. Z tego względu kładziemy szczególny nacisk na ten etap procesu i na niezwykle ważną rolę pełnego zaangażowania oraz współpracy ze strony klienta.

Komunikacja z Klientem
Sprawna realizacja procesu wymaga przejrzystego działania dlatego uzgadniamy z klientem harmonogram cotygodniowych telekonferencji i raportowania. Dzięki temu możemy regularnie omawiać postępy, dostępność kandydatów, ich kompetencje, czy ewentualne opóźnienia w realizacji. Chcemy, aby nasi klienci mieli pełną świadomość całego procesu rekrutacji, możliwość wymiany pomysłów i omówienia pojawiających się trudności, abyśmy mogli bezzwłocznie reagować i zapobiegać ewentualnym trudnościom. Uczciwość i poważne podejście do współpracy po obu stronach gwarantują powodzenie wspólnego przedsięwzięcia.

Identyfikacja kandydatów
Ta część procesu zaczyna się od szczegółowych badań rynku. Dokonujemy tego przez naszą sieć kontaktów, a także weryfikację konkurencji. Następnie kontaktujemy się z wybranymi osobami, aby zidentyfikować ich obecną sytuację i aspiracje zawodowe. Osoby, które potencjalnie “pasują” do proponowanego stanowiska i są zainteresowane zmianą pracy są informowane o dostępnym wakacie, zwykle po rozmowie kwalifikacyjnej i/lub ocenie.

Rozmowy kwalifikacyjne i ostateczna lista kandydatów
Nasza ocena oparta jest na rygorystycznej procedurze kwalifikacyjnej kandydatów. Jednocześnie budujemy zainteresowanie oferowanym stanowiskiem poprzez szczegółową dyskusję i dokładną prezentację pracodawcy. W razie potrzeby wspomagamy się zewnętrznymi narzędziami oceny. Na tej podstawie tworzymy ostateczną listę najlepszych kandydatów, którą przedstawiamy Klientowi. Obejmuje ona szczegółowy przegląd kariery zawodowej każdego z kandydatów wraz z naszą obiektywną opinią i porównaniem profili. Podczas całego procesu pozostajemy w stałym kontakcie z klientami i kandydatami. Obie strony otrzymują od nas informacje o postępach oraz odpowiedzi na zadawane pytania – zarządzamy całą logistyką procesu komunikacji, który na tym etapie jest najbardziej intensywny.

Weryfikacja
Zanim przedstawimy profil kandydata, zawsze przeprowadzamy weryfikację referencji. W ten sposób możemy uniknąć nieoczekiwanych sytuacji na późniejszych etapach. Referencje są sprawdzane w kilku różnych źródłach, aby lepiej poznać mocne i słabe strony kandydata.

Pośrednictwo w negocjacjach
Jest to z pewnością etap krytyczny w całym procesie, decydujący o sukcesie lub niepowodzeniu całego procesu. Staramy się, aby komunikacja między wszystkimi stronami rozwiewała wszelkie obawy i niejasności. Współpracujemy z klientem i kandydatem, aby z jednej strony wybrać najlepszy pakiet wynagrodzenia, a z drugiej dopasować oczekiwania kandydata do oferty klienta, ku obopólnemu zadowoleniu stron. Po przyjęciu oferty pracy, pomagamy kandydatom w sprawnym rozwiązaniu umowy z aktualnym pracodawcą. Na koniec uzgadniamy datę rozpoczęcia szkoleń wstępnych i pracy w nowej firmie.


Wsparcie podczas wdrażania się do nowej pracy
W Star Hunt pozostajemy w bliskim kontakcie z naszymi klientami i kandydatami również we wstępnym i próbnym okresie zatrudnienia w nowej firmie. Zazwyczaj rozmawiamy telefonicznie z obydwoma stronami, aby zapewnić sprawną integrację i przejście pracownika do nowego pracodawcy.