USŁUGI

Wizją Star Hunt jest dostarczanie doskonałych usług i wyjątkowych rezultatów, aby dać naszym klientom i kandydatom dodatkowe korzyści. Ponadto musimy być gotowi na to, co jest dzisiaj i to, co będzie jutro. Wymagamy dużo od samych siebie i stale przewidujemy przyszłość. Dzięki wieloletnim obserwacjom wiemy, czego klienci naprawdę oczekują od firm executive search.

To właśnie obszerna i stale aktualizowana wiedza na temat rynku i skoncentrowanie na wybranych branżach, stanowią podstawę wiedzy, którą my, jako konsultanci, musimy posiadać i stale aktualizować. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko reagować na wszelkie oczekiwania i identyfikować najlepsze talenty dla naszych klientów.

Podejście

Podejście oparte na konsultacjach

Nasi klienci i kandydaci mogą oczekiwać od nas konsultacji, a nie forsowania naszych opinii. Nasze rozwiązania oparte są na dokładnie przemyślanych i obiektywnych analizach. Starannie badamy każdą potrzebę i poświęcamy tyle czasu, ile potrzeba na rozmowę z klientem i poznanie jego najważniejszych wymagań, co do poszczególnych stanowisk kierowniczych. Bierzemy udział w definiowaniu kluczowych umiejętności i kompetencji, aby zapewnić najlepszą możliwą reprezentację interesów klienta. Jako konsultanci dzielimy się również naszą ekspertyzą z kandydatami. Uważnie słuchamy, jakie mają potrzeby i doradzamy im w kwestii kierunku rozwoju kariery zawodowej, aby wybrać optymalne warunki pracy odpowiadające ich doświadczeniu i oczekiwaniom.

 

Wysoka jakość

Nasze podejście jest proste, a jednocześnie unikalne. Koncentrujemy się na szybkiej i sprawnej realizacji projektów, zachowując jednocześnie wysoką jakość, dzięki wyspecjalizowaniu i skoncentrowaniu się na konkretnej branży. Współpracujemy tylko z wybranymi firmami i realizujemy tylko kilka projektów jednocześnie, co pozwala nam poświęcić wystarczająco dużo czasu i wysiłku każdemu klientowi i kandydatowi. Jest to jeden z powodów, dla których nazywamy się firmą “butikową”.

 

Przejrzystość

Staramy się, aby proces pozyskiwania kandydatów był zawsze klarowny i przejrzysty. Jesteśmy w stanie przekazać naszym klientom wszelkie niezbędne informacje dotyczące postępów na każdym etapie naszej współpracy. To samo dotyczy kandydatów. Na bieżąco odpowiadamy na ich pytania i stale przekazujemy im dodatkowe/nowe informacje. Zachęcamy naszych klientów do interakcji i wnoszenia wkładu w cały proces rekrutacji. Wierzymy, że ciągła komunikacja jest niezbędnym warunkiem, umożliwiającym pokonywanie przeszkód i zwiększenie tempa realizacji projektu.

 

Pro-aktywna postawa

Dzięki codziennemu kontaktowi z liderami rynku w różnych firmach jesteśmy w stanie budować i regularnie aktualizować naszą bazę ‘pasywnych’ kandydatów. Ułatwia to proces wyszukiwania, ponieważ w większości przypadków prawie od razu wiemy, do kogo powinniśmy zwrócić się z ofertą pracy od naszego klienta. Uważamy, że kandydaci to również nasi klienci, a zatem traktujemy ich w taki sam sposób jak pozostałych klientów. Kandydaci mogą powierzyć nam swoją wiedzę branżową i rynkową. W zależności od oferowanego stanowiska, ostateczna lista przedstawiana jest zwykle w ciągu 4-5 tygodni, a czasami nawet w ciągu zaledwie 2 tygodni od rozpoczęcia procesu poszukiwania kandydatów.

 

Jeden punkt kontaktowy

Podczas całego procesu każdy klient ma przydzielonego jednego konsultanta, który zarządza jego projektem. Jesteśmy przekonani, że ułatwia to komunikację i czyni ją bardziej przejrzystą zarówno dla nas jak i dla klienta. W ten sposób możemy osiągnąć lepsze wyniki i wspólny sukces. To samo dotyczy kandydatów, a mianowicie, jeden konsultant kierujący całym projektem jest również jedynym punktem kontaktowym. W Star Hunt wierzymy w wartość relacji i dbałość o naszych partnerów biznesowych.

 

Wynagrodzenie

Konsultanci Star Hunt angażują się w ograniczoną liczbę poszukiwań kandydatów w celu zapewnienia pozytywnych rezultatów we wszystkich aktualnie realizowanych projektach. Koncentrujemy się głównie na projektach z przedpłatą, kładąc nacisk na ich pomyślne zakończenie. Nasze wynagrodzenie odzwierciedla filozofię firmy “butikowej”, a zatem opiera się na indywidualnych potrzebach każdego klienta, a jednocześnie zapewnia elastyczne podejście do kosztów i rozliczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w firmie klienta. W większości projektów polegających na poszukiwaniu kandydatów oferujemy co najmniej sześciomiesięczną gwarancję.

Stanowiska i branże

Dążymy do tego, aby nasi klienci podczas poszukiwania kandydatów na kluczowe stanowiska kierownicze w swoich firmach, wybierali nas jako uznanego lidera w branży i partnera biznesowego pierwszego wyboru. Doskonale znamy umiejętności i kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu we wszystkich oferowanych obszarach i na wszystkich stanowiskach, np. kluczowe kompetencje wymagane od członków zarządu i członków kadry kierowniczej, dyrektorów działów finansowych, HR, operacyjnych, marketingu i sprzedaży.

Nasi klienci mają do czynienia z trudnym i stale zmieniającym się rynkiem, który wymaga gruntownego rozeznania w potrzebach kadrowych. Dlatego pomagamy każdemu klientowi podążać za rynkiem, wykorzystując nasze doświadczenie, wyspecjalizowanie, sieć kontaktów, wiedzę branżową i szczegółową ocenę kandydatów.

Wierzymy, że korzystając z naszego profesjonalizmu, nasi klienci i kandydaci będą mogli dalej się rozwijać.

Nasze główne obszary specjalizacji obejmują wszystkie stanowiska kierownicze w branży SSC/BPO, a pod względem poszczególnych funkcji – wszystkie stanowiska kierownicze związane z zasobami ludzkimi w różnych sektorach rynku.

Poza tym, nasi klienci reprezentują docelową grupę małych i średnich przedsiębiorstw oraz globalnych spółek z różnych branż, w tym z branży usług finansowych, branży technologicznej, usług konsumenckich i doradztwa.

Rekrutacja w branży SSC/BPO

Ze względu na ciągły rozwój rynku outsourcingowego w ramach centrów usług wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Star Hunt koncentruje się na wspieraniu tej branży w odniesieniu do wszystkich kluczowych funkcji kierowniczych. Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie w znajdywaniu najlepszych talentów, zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozwala nam szybko osiągnąć rezultaty, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości.

Współpracujemy z firmami mającymi ustaloną pozycję w regionie CEE i doradzamy tym, którzy planują rozszerzyć tu swoją działalność . Poprzez udział w lokalnych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach z inwestorami, stworzyliśmy ogromną i zróżnicowaną sieć ekspertów. Poszukujemy również najlepszych kandydatów dla firm spoza Polski. Nasi kandydaci cechują się różnorodnością pod względem pochodzenia, kraju, płci i integracji społecznej. Wspieramy klientów i kandydatów w realizacji projektów mobilności transgranicznej talentów i w procesach wdrażania pracowników do nowej pracy w wybranych krajach.

Szukamy kandydatów m.in. na następujące stanowiska: Dyrektorzy Naczelni, Dyrektorzy ds. Operacyjnych, Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy ds. Technicznych, Dyrektorzy ds. IT, Dyrektorzy ds. Finansów, Marketingu, Sprzedaży.

Rekrutacja do działów HR

Pozyskiwanie talentów, zarządzanie talentami, planowanie sukcesji, rozwój przywództwa, employer branding, różnorodność rasowa i etniczna oraz integracja, a także wynagrodzenia i świadczenia to tylko niektóre z elementów, które sprawiają, że działy HR mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firm.

Przy obecnych niedoborach wykwalifikowanych pracowników, dynamicznych zmianach na rynku, z nowym pokoleniem pracowników, międzynarodowym przepływem talentów, a także trendem do dostosowania strategii HR do strategii biznesowej, niezwykle ważne jest, aby kluczowe funkcje HR były wykonywane przez najlepszych pracowników.

W Star Hunt pomagamy pozyskać członków dla kierowniczych zespołów HR, którzy prezentują strategiczne postawy i aktywne podejście oraz są zorientowani na rozwój organizacji, aby stworzyć „najlepsze miejsce do pracy” dla naszych klientów.

Niektóre z takich ról to: Dyrektorzy i Kierownicy ds. Kadr (HR), Kierownicy Regionalni, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Pozyskiwania Talentów/Rekrutacji, Kierownicy ds. Szkoleń, Dyrektorzy ds. Strategii HR, Partnerzy Biznesowi ds. HR, Kierownicy ds. Employer Branding, Kierownicy ds. Wynagrodzeń i Świadczeń.

USŁUGI DORADZTWA

Zakres usług doradztwa Star Hunt obejmuje szerokie spektrum tematyki zasobów ludzkich (HR) i rekrutacji, aby wspierać naszych klientów i inwestorów. Nasze usługi oparte są na dogłębnej znajomości rynku, powiązanej z doświadczeniem naszych partnerów – organizacji zaangażowanych w bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Oferta obejmuje m.in. wsparcie strategii HR, zarządzanie procesem rekrutacji, doradztwo w zakresie wynagrodzeń oraz informacje o dostępnej puli talentów. Ponadto, inwestorzy mogą skorzystać z naszego bezstronnego wsparcia przy wyborze wiarygodnych kontrahentów w obszarach takich jak nieruchomości, finanse, prawo czy call/contact center.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt.